Thế Giới Bếp 68 - Thái Nguyên
Địa chỉ: 58, Đ. Cách Mạng Tháng 8 , P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
 - Hotline: 034.954.1789
Thời gian hoạt động: 8:00 - 22:00

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp