Thế Giới Bếp Đông Dương - Đống Đa
Địa chỉ: 1136, Đ. Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Hotline: 0934.757.668
Thời gian hoạt động: 08:00 - 22:00
Website: https://bepdongduong.com.vn/
TCH: Hoàng Hữu Tuấn
0934.757.668

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp