Thế Giới Bếp Khánh Vy - Cẩm Lệ
Địa chỉ: 513, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 - Hotline: 0348.806.080
Thời gian hoạt động: 08:00 - 22:00
Website: https://khanhvyhome.com.vn/

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp