Thế Giới Bếp Lăng Thịnh - Thái Nguyên
Địa chỉ: KĐT Pizenca, P. Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên
 - Hotline: 0949.331.956
Thời gian hoạt động: 08:00 - 22:00
TCH: Lê Thị Thu Trang
0904.8333.88
ketoan.langthinhplaza@gmail.com

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp