Thế Giới Bếp Ngàn Phố - Thủ Đức
Địa chỉ: 170, Đ.Trần Não, ẤP Bình Khánh 2, P.An Khánh, Q.2, TP. Thủ Đức, HCM
 - Hotline: 0932.146.196
Thời gian hoạt động: 8:00 - 22:00
Website: http://www.nganpho.net/

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp