Thế Giới Bếp Phương Đông – Hải Châu
Địa chỉ: 68, Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 - Hotline: 0938.211.551
Thời gian hoạt động: 8:00 - 22:00

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp

mess