Thế Giới Bếp Tân Hoàng Minh - Hòa Bình
Địa chỉ: 42, Đ. Chi Lăng, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình
 - Hotline: 0987.011.075
Thời gian hoạt động: 8:00 - 22:00

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp