Thế Giới Bếp Vũ Sơn - Long Biên
Địa chỉ: 35, Đ. Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
 - Hotline: 0941.818.282
Thời gian hoạt động: 08:00 - 22:00
Website: https://bepvuson.vn/
TCH: Bếp Vũ Sơn Long Biên
0941.818.282
https://bepvuson.vn/

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp