Thế Giới Bếp Vũ Sơn - Phúc Thành A
Địa chỉ: Xã Phúc Thành A , H. Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
 - Hotline: 0912.666.818
Thời gian hoạt động: 08:00 - 22:00
Website: https://bepvuson.vn/
TCH: Bếp Vũ Sơn Kim Thành
0912.666.818
https://bepvuson.vn/

Copyright @ 2019 Bản quyền thuộc về Thế Giới Bếp